<KEY>NRaas.Animator.Version:MenuName</KEY>
<STR>Verze</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Version:Prompt</KEY>
<STR>Verze {0.Number}\nVerze překladu: 1\npřeloženo od :petapf</STR>

<KEY>NRaas.Animator.Root:MenuName</KEY>
<STR>Animátor...</STR>

<KEY>NRaas.Animator.OptionList:OptionTitle</KEY>
<STR>Klíč</STR>
<KEY>NRaas.Animator.OptionList:OptionTooltip</KEY>
<STR>Klíč</STR>
<KEY>NRaas.Animator.OptionList:Name</KEY>
<STR>Název</STR>
<KEY>NRaas.Animator.OptionList:Type</KEY>
<STR>Typ</STR>

<KEY>NRaas.Animator.AnimationLoopByKey:MenuName</KEY>
<STR>Opakující se animace</STR>
<KEY>NRaas.Animator.CancelInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Zastavit veškeré interakce</STR>
<KEY>NRaas.Animator.ChangeTone:MenuName</KEY>
<STR>Změnit krok</STR>

<KEY>NRaas.Animator.Pause:MenuName</KEY>
<STR>Pozastavit</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Pause:Description</KEY>
<STR>Pozastavit vybranou animaci</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Pause:Disabled</KEY>
<STR>Možné pouze pokud hra běží</STR>

<KEY>NRaas.Animator.Resume:MenuName</KEY>
<STR>Obnovit</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Resume:Description</KEY>
<STR>Obnovit aktuální animaci</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Resume:Disabled</KEY>
<STR>Možné pouze pokud hra stojí</STR>

<KEY>NRaas.Animator.Timing:MenuName</KEY>
<STR>Zpoždění : {0.Number} simích sekund</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Timing:Description</KEY>
<STR>Nastavit zpoždění mezi animacemi</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Timing:Prompt</KEY>
<STR>Zadejte zpoždění animací pro simíka {0.SimName}, v simích sekundách:</STR>

<KEY>NRaas.Animator.Cancel:MenuName</KEY>
<STR>Zastavit</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Cancel:Description</KEY>
<STR>Zastavit animaci</STR>

<KEY>NRaas.Animator.Iterations:MenuName</KEY>
<STR>Opakovat : {0.Number}</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Iterations:Infinite</KEY>
<STR>Opakovat : Více než 100</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Iterations:Description</KEY>
<STR>Zadejte číslo k opakování před dokončením.</STR>
<KEY>NRaas.Animator.Iterations:Prompt</KEY>
<STR>Zadejte číslo animace pro simíka {0.SimName} k provedení před dokončením.</STR>

<KEY>NRaas.Animator.StopLooking:MenuName</KEY>
<STR>Přestat se dívat</STR>
<KEY>NRaas.Animator.LookHere:MenuName</KEY>
<STR>Podívat se sem</STR>

<KEY>NRaas.Animator.AnimationLoopNested:MenuName</KEY>
<STR>Animace dle kategorie</STR>