<KEY>NRaas.DebugEnabler.Version:MenuName</KEY>
<STR>Verze</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.Version:Prompt</KEY>
<STR>Verze {0.Number}\nVerze překladu: 1\nPřeložila: Sonia - ArSePo</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.Root:MenuName</KEY>
<STR>Debug Enabler</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.OptionList:OptionTitle</KEY>
<STR>Možnost</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.OptionList:OptionTooltip</KEY>
<STR>Možnost</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.ChangeName:MenuName</KEY>
<STR>Změna názvu</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.RadiusPurge:MenuName</KEY>
<STR>Vymazání okruhu</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ToggleOff:MenuName</KEY>
<STR>Vypnout</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ToggleOn:MenuName</KEY>
<STR>Zapnout</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.StackSame:MenuName</KEY>
<STR>Štosovat</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ResourceKey:MenuName</KEY>
<STR>Zdrojový klíč: {0.String}</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.TypeName:MenuName</KEY>
<STR>Název typu: {0.String}</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ShowOutfitKey:MenuName</KEY>
<STR>Ukázat klíč oblečení</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetAsBaseCamp:MenuName</KEY>
<STR>Nastavit jako základní tábor</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ResetWalk:MenuName</KEY>
<STR>Resetovat styl chůze</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.RestartPlantLife:MenuName</KEY>
<STR>Restartovat rostliny</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.RegisterCommands:MenuName</KEY>
<STR>Seznam příkazů</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.EnableSocials:MenuName</KEY>
<STR>Povolit sociální interakce</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.MoveRoot:MenuName</KEY>
<STR>Pohyb...</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.MoveUp:MenuName</KEY>
<STR>Nahoru</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.MoveDown:MenuName</KEY>
<STR>Dolů</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.MoveUndo:MenuName</KEY>
<STR>Zrušit</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.MoveDelta:MenuName</KEY>
<STR>Rozsah posunu</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.MoveToFamilyInventory:MenuName</KEY>
<STR>Přesunout do rodinného inventáře</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.FixInvisibleSims:MenuName</KEY>
<STR>Opravit neviditelného simíka</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ExposeSeed:MenuName</KEY>
<STR>Ukázat název neznámých semínek</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.DropMoving:MenuName</KEY>
<STR>Zrušit pohyb</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.DropMoving:Success</KEY>
<STR>Pohyb zrušen</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.Options:MenuName</KEY>
<STR>Možnosti: {0.String}</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.CurrentInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Aktuální interakce</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.Clone:MenuName</KEY>
<STR>Klonovat</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ChangeMaterial:MenuName</KEY>
<STR>Změnit materiál...</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.AllowAging:MenuName</KEY>
<STR>Přepnout stárnutí</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.AgingOn:MenuName</KEY>
<STR>Stárnutí všech: Ano</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.AgingOff:MenuName</KEY>
<STR>Stárnutí všech: Ne</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.Apply:MenuName</KEY>
<STR>Umožnit interakce i pro nové objekty</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.DumpAlarms:MenuName</KEY>
<STR>Skládka alarmů</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.MoveFromFamilyInventory:MenuName</KEY>
<STR>Přesun z rodinného inventáře</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.MoveDelta:Prompt</KEY>
<STR>Jaký bude rozsah posunu nahoru/dolů ? (Právě: {0.Number})</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.Numeric:Error</KEY>
<STR>Nelze převést '{0.String}' na číslo.</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.ChangeName:Lot</KEY>
<STR>Název pozemku</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ChangeName:Rabbithole</KEY>
<STR>Název Rabbithole</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ChangeName:Prompt</KEY>
<STR>Zadejte nový název:</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.VacationLength:MenuName</KEY>
<STR>Délka dovolené</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.VacationLength:Prompt</KEY>
<STR>Zadejte délku vaší aktuální cesty:</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.FixInvisibleSims:Success</KEY>
<STR>{0.String} oblečení pro {1.SimName}</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.FixInvisibleSims:Rerolled</KEY>
<STR>Vrátit předchozí stav</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.FixInvisibleSims:Recovered</KEY>
<STR>Vráceno</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.FixInvisibleSims:Reinherited</KEY>
<STR>Poděděno</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.AddSkillBooks:MenuName</KEY>
<STR>Přidat knihy dovedností</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.DeleteInventory:MenuName</KEY>
<STR>Vymazat inventář</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.DeleteInventory:Prompt</KEY>
<STR>Chcete skutečně vymazat {1.Number} objekty z inventáře{0.String} ?</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.TestInteractions:MenuName</KEY>
<STR>Test nabídky interakcí</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.TestInteractions:Success</KEY>
<STR>Výsledky byl zapsány do "ScriptError" souboru v "Dokumentech \ Sims 3".</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.RestartDreams:MenuName</KEY>
<STR>Restartovat sny</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ShowLotId:MenuName</KEY>
<STR>Ukázat Id pozemku</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetOwnerToNone:MenuName</KEY>
<STR>Nastavit vlastníka pozemku: Null</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ClearTravelData:MenuName</KEY>
<STR>Vymazat cestovní statistiku</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ClearTravelData:Prompt</KEY>
<STR>Chystáte se vymazat cestovní data z vaší hry, nedělejte to, pokud jste na dovolené. Pokračovat?</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.TestUntranslatedKey:MenuName</KEY>
<STR>Test nepřeloženého klíče</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetValue:MenuName</KEY>
<STR>Nastavit hodnotu</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetValue:Prompt</KEY>
<STR>Kolik bude stát {0.String} ?</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.MarryableOn:MenuName</KEY>
<STR>Sňatkuschopný</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.EnableSocials:Result</KEY>
<STR>Sociální interakce povoleny: {0.Number}</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.CurrentOutfit:MenuName</KEY>
<STR>Aktuální oblečení</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.FixHomeworld:MenuName</KEY>
<STR>Opravit domovský svět</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.FixHomeworld:Result</KEY>
<STR>Domovský svět opraven: {0.Number}</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.CurrentSituation:MenuName</KEY>
<STR>Aktuální situace</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.ConvertUntranslatedKey:MenuName</KEY>
<STR>Konvertovat nepřeložený klíč</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ConvertUntranslatedKey:Prompt</KEY>
<STR>Zadat nepřeložený klíč:</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.EnableQuit:MenuName</KEY>
<STR>Povolit ukončení</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetQuality:MenuName</KEY>
<STR>Nastavit kvalitu</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.AddFire:MenuName</KEY>
<STR>DEBUG: Přidat oheň</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.StockAny:MenuName</KEY>
<STR>Štosuj cokoliv</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.EmptyPottyChair:MenuName</KEY>
<STR>DEBUG: Vyprázdnit nočník</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.AddFishingBooks:MenuName</KEY>
<STR>Přidat rybářské knihy</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.GenerateDiploma:MenuName</KEY>
<STR>Generovat diplom</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.HotKeys:MenuName</KEY>
<STR>Debug Enabler klávesové zkratky</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.HotKeyMenu:MenuName</KEY>
<STR>Nastavit klávesové zkratky</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.HotKey:True</KEY>
<STR>Ano</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.HotKey:False</KEY>
<STR>Ne</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.Reset:MenuName</KEY>
<STR>Celkový reset</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.Reset:Prompt</KEY>
<STR>Resetuj všechna nastavení na výchozí nastavení?</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.Reset:Complete</KEY>
<STR>Reset dokončen.</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.GenerateSkillCertificate:MenuName</KEY>
<STR>Generovat osvědčení dovedností</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.HotKeys:Failure</KEY>
<STR>Pro toto menu nejsou nastaveny klávesové zkratky</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.AddToddlerBooks:MenuName</KEY>
<STR>Přidat knihy pro batolata</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetRotation:MenuName</KEY>
<STR>Nastavení rotace</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetRotation:Prompt</KEY>
<STR>Zadejte úhel otočení objektu:</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.OptionList:ValueTitle</KEY>
<STR>Value</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.OptionList:ValueTooltip</KEY>
<STR>Value</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.MakeAllVisible:MenuName</KEY>
<STR>Make All Visible</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.RadiusPurge:Prompt</KEY>
<STR>Enter the radius in which to purge objects: (0 to 9)</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetAlienDNAPercentage:MenuName</KEY>
<STR>Set Alien DNA Percentage</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.SetAlienDNAPercentage:Prompt</KEY>
<STR>Set the factor of Alien DNA for this sim : (Range: 0 to 1)</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.ShowTraitsPickerDialogForSocialGroupTrait:MenuName</KEY>
<STR>Show Social Group Traits Picker Dialog</STR>
<KEY>NRaas.DebugEnabler.ShowTraitsPickerDialogForUniversityGraduateTrait:MenuName</KEY>
<STR>Show Graduate Traits Picker Dialog</STR>

<KEY>NRaas.DebugEnabler.AddProperBooks:MenuName</KEY>
<STR>Add Proper Books</STR>