<KEY>NRaas.Woohooer.Version:MenuName</KEY>
<STR>Version</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Version:Prompt</KEY>
<STR>Version: {0.Number}\nTranslation Version: 1\nTranslated by: NRaas Industries</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer:RiskyChance</KEY>
<STR> ({0.Number}%)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer:Related</KEY>
<STR>Simíci jsou blízcí přátelé!</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer:Teenagers</KEY>
<STR>Jeden ze simíků je Teenager!</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer:BabyMade</KEY>
<STR>Nové miminko je na cestě!</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasWooHoo</KEY>
<STR>Milování!</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasRiskyWooHoo</KEY>
<STR>Milování s rizikem!</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasTryForBaby</KEY>
<STR>Pokusit se o miminko!</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.OptionList:OptionTitle</KEY>
<STR>Volba</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.OptionList:OptionTooltip</KEY>
<STR>Volba</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.OptionList:CountTitle</KEY>
<STR>Počet</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.OptionList:CountTooltip</KEY>
<STR>Počet</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.OptionList:ValueTitle</KEY>
<STR>Hodnota</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.OptionList:ValueTooltip</KEY>
<STR>Hodnota</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Boolean:True</KEY>
<STR>Ano</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Boolean:False</KEY>
<STR>Ne</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Reset:MenuName</KEY>
<STR>Původní nastavení</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Reset:Prompt</KEY>
<STR>Vrátit všechna nastavení na původní?</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Reset:Complete</KEY>
<STR>Nastaveno na původní.</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Root:MenuName</KEY>
<STR>Woohooer</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.GeneralInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Obecné</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Milování s rizikem</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Milování</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.ScoringInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Skóre</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Pokusit se o miminko</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RomanceInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Romantika</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Debugging:MenuName</KEY>
<STR>Zobrazit skóre</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.EnforcePrivacy:MenuName</KEY>
<STR>Vynutit si soukromí</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.LikingGatingForAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Soukromí pro rande</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.LikingGatingForAutonomous:Prompt</KEY>
<STR>Vložit minimální možnou hodnotu přátelství u vzdálených přátel pro soukromé interakce:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MaximumHouseholdSizeForAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Maximální množství vlastníků pozemku pro soukromí</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MaximumHouseholdSizeForAutonomous:Prompt</KEY>
<STR>Vložit maximální počet simíků v rodině kdy je ještě možné soukromí:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MustBeRomanticForAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Musí být milenci pro soukromé akce</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.UseNakedOutfit:MenuName</KEY>
<STR>Použít nahotu</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.AllowNearRelationRomance:MenuName</KEY>
<STR>Umožnit romantiku blízkým přátelům</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowTeenAdultRomance:MenuName</KEY>
<STR>Umožnit romantiku mezi Teenagery a dospělými</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RomanceBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>Základní šance na ůspěch v romantice</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RomanceBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Vložit základní šanci na ůspěch při romantických interakcích k výběru soukromí:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AttractionBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>Základní šance na ůspěch v zájmech</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AttractionBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Vložit základní šanci na ůspěch při které simík projeví romantický zájem:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowNearRelationRomanceAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Umožnit soukromí v romantice u blízkých přátel</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Nezávyslý Risk</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyBabyMadeChance:MenuName</KEY>
<STR>Hodnocení rizika početí</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyBabyMadeChance:Prompt</KEY>
<STR>Enter the percent chance of a conception during Risky Woohoo: (set to 0 to disable the interaction)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>Risky Base Chance Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of a Risky Woohoo being autonomously chosen:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TeenRiskyAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Autonomous Risky Teen</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.ReactToJealousyBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>React To Jealousy Base Chance Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.ReactToJealousyBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of a sim reacting jealously to a woohoo event:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.SneakinessBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>Sneakiness Base Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.SneakinessBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of a sim choosing not interact with a lover while in the presence of another:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TestScoring:MenuName</KEY>
<STR>Test Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TraitScoredPrivacy:MenuName</KEY>
<STR>Trait Scored Privacy</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TraitScoringForUserDirected:MenuName</KEY>
<STR>Trait Scoring For User Directed</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.UseMoodInScoring:MenuName</KEY>
<STR>Use Mood In Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.UseTraitScoring:MenuName</KEY>
<STR>Use Trait Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.DumpLogging:MenuName</KEY>
<STR>Dump Logging</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.AllowSameSexTryForBaby:MenuName</KEY>
<STR>Allow Same Sex Try For Baby</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AutonomousFemaleFemaleTryForBaby:MenuName</KEY>
<STR>Autonomous Female-Female Try For Baby</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AutonomousMaleMaleTryForBaby:MenuName</KEY>
<STR>Autonomous Male-Male Try For Baby</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Autonomous Try For Baby</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>Try For Baby Base Chance Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of Try For Baby being autonomously chosen:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TeenTryForBabyAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Autonomous Teen Try For Baby</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyMadeChance:MenuName</KEY>
<STR>Try For Baby Success Rate</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyMadeChance:Prompt</KEY>
<STR>Enter the percent chance of a conception during Try For Baby: (set to 0 to disable the interaction)</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.AllowNearRelationWoohoo:MenuName</KEY>
<STR>Allow Near Relation WooHoo</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowTeenAdultWoohoo:MenuName</KEY>
<STR>Allow Teen-Adult WooHoo</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowTeenWoohoo:MenuName</KEY>
<STR>Allow Teen WooHoo</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.HideWoohoo:MenuName</KEY>
<STR>Hide WooHoo Interaction</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Autonomous WooHoo</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>WooHoo Base Chance Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of WooHoo being autonomously chosen:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowNearRelationWoohooAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Allow Autonomous Near Relation WooHoo</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasAskAboutAttraction</KEY>
<STR>Gauge Attraction</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasCheckAttraction</KEY>
<STR>Consider Attractiveness</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.GaugeAttraction:Result0</KEY>
<STR>{0.SimName} is not really paying much attention to {1.SimFirstName}.\n(Rank 1 of 4)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.GaugeAttraction:Result1</KEY>
<STR>{0.SimName} appears to be passing the time with {1.SimFirstName}, until someone better comes along.\n(Rank 2 of 4)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.GaugeAttraction:Result2</KEY>
<STR>{0.SimName} is being quite attentive with {1.SimFirstName}.\n(Rank 3 of 4)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.GaugeAttraction:Result3</KEY>
<STR>{0.SimName} seems to hanging on {1.SimFirstName}'s every word.\n(Rank 4 of 4)</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result0</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} does not find {1.SimName} at all attractive.\n(Rank 1 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result1</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} is unimpressed with {1.SimName}.\n(Rank 2 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result2</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} believes that {1.SimName} is so-so on the attraction meter.\n(Rank 3 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result3</KEY>
<STR>Though not an ideal choice, {0.SimFirstName} could do worse than {1.SimName}.\n(Rank 4 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result4</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} thinks that {1.SimName} is an average sort of fare, but that they'll do in a pinch.\n(Rank 5 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result5</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} considers {1.SimName} to have a very nice look about them.\n(Rank 6 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result6</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} finds that {1.SimName} is quite pleasing to the eye.\n(Rank 7 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result7</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} considers {1.SimName} gorgeous.\n(Rank 8 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result8</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} thinks {1.SimName} is smoking hot.\n(Rank 9 of 10)</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.CheckAttraction:Result9</KEY>
<STR>{0.SimFirstName} finds {1.SimName} blindingly stunning.\n(Rank 10 of 10)</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.PolyamorousWoohooJealousy:MenuName</KEY>
<STR>Polyamorous Woohoo Jealousy</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.StrideOfPride:MenuName</KEY>
<STR>Apply Stride of Pride</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.MyLoveBuff:MenuName</KEY>
<STR>My Love Buff Level</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MyLoveBuff:Default</KEY>
<STR>Default</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MyLoveBuff:AnyRomantic</KEY>
<STR>Any Romantic</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MyLoveBuff:Partner</KEY>
<STR>Partner</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MyLoveBuff:Spouse</KEY>
<STR>Spouse</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.SimMenuVisibility:MenuName</KEY>
<STR>Zobrazit Woohooer: Sim Menu</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.SkinnyDipInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Skinny Dip</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowTeenSkinnyDip:MenuName</KEY>
<STR>Allow Teen Skinny Dip</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.PrivacyBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>Privacy Base Chance Scoring</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.PrivacyBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of Privacy being autonomously enforced:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.LikingGateForUserDirected:MenuName</KEY>
<STR>Romantic Liking Gate For User Directed</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.ApplyBuffs:MenuName</KEY>
<STR>Používat cheaty po milování</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikeFriendWithBenefits</KEY>
<STR>Friend With Benefits</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikeFriendWithBenefitsDescription</KEY>
<STR>When they say "keep your friends" close, I don't think they meant in that way. You have to admit though, it was groovy.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasDislikeFriendWithBenefits</KEY>
<STR>Unfortunate Miscalculation</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasDislikeFriendWithBenefitsDescription</KEY>
<STR>Oh boy. Maybe sleeping with your best friend wasn't such a good idea after all. Hopefully this doesn't give your "friend" the wrong impression.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikeOneNightStand</KEY>
<STR>One Night Stand</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikeOneNightStandDescription</KEY>
<STR>Woo wee, that sure was a bit of fun. But now that it's morning, shouldn't you be going now ? Try to say thanks on the way out.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasDislikeOneNightStand</KEY>
<STR>Who was that again?</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasDislikeOneNightStandDescription</KEY>
<STR>You have a feeling that something unfortunate happened earlier... Who is this sleeping next to you? Oh by the builder, what have you done!?</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikePartnerWoohoo</KEY>
<STR>Good Clean Fun</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikePartnerWoohooDescription</KEY>
<STR>Enjoying a romp with that special someone, who knows what you like, and where to put it, can be a truly mind-altering experience. Enjoy the bliss.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasWorryAboutWoohoo</KEY>
<STR>Performance Anxiety</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasWorryAboutWoohooDescription</KEY>
<STR>Did you do all right? Were you firm enough? Last long enough? Remember to cuddle? Too much foreplay? Too little? Ack, the stress is unbearable.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffOrigins:BE1CFC3B867875EF</KEY>
<STR>(From Woohoo)</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Bed</KEY>
<STR>Bed</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:ActorTrailer</KEY>
<STR>Actor Trailer</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Elevator</KEY>
<STR>Elevator</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:HotTub</KEY>
<STR>Hot Tub</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:TimeMachine</KEY>
<STR>Time Machine</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Sarcophagus</KEY>
<STR>Sarcophagus</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Rabbithole</KEY>
<STR>Rabbithole</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Tent</KEY>
<STR>Tent</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Treehouse</KEY>
<STR>Treehouse</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Shower</KEY>
<STR>Shower</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.DisallowServiceType:MenuName</KEY>
<STR>Disallow Autonomy By Service</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.DisallowRoleType:MenuName</KEY>
<STR>Disallow Autonomy By Role</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.DisallowHomeless:MenuName</KEY>
<STR>Disallow Homeless Autonomy</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.ValidLocationInteraction:MenuName</KEY>
<STR>Valid Location</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooInteractionLevel:MenuName</KEY>
<STR>Interaction Level</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.PregnancyChoice:MenuName</KEY>
<STR>Pregnancy Same-Sex First Choice</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.GenderPreferenceForUserDirected:MenuName</KEY>
<STR>Test Gender Preference for User Directed</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooInteractionLevel:Default</KEY>
<STR>Default</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.PregnancyChoice:Initiator</KEY>
<STR>Initiator Only</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.PregnancyChoice:Target</KEY>
<STR>Target Only</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.PregnancyChoice:Either</KEY>
<STR>Initiator then Target</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.PregnancyChoice:Random</KEY>
<STR>Random</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:MenuName</KEY>
<STR>Visit Matchmaker</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Prompt</KEY>
<STR>We may be able to help you with your romance issues. For a nominal fee of {0.Money}, with a money-back guarantee, we will check our database for any potential matches. Do you want to try?</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Failure</KEY>
<STR>You don't have the necessary {0.Money} to purchase our services. Feel free to return when you have the funds.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Success</KEY>
<STR>We have contacted {0.SimName} and they are interested in hearing from you. Give them a call anytime you feel like. Have fun!</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:NoChoices</KEY>
<STR>Unfortunately, we were unable to locate any matches in our database that fit the criteria you provided. Here is you money back, better luck next time.</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.SimSelection:AttractionTitle</KEY>
<STR>Rating</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.SimSelection:AttractionTooltip</KEY>
<STR>Your matching attraction score to the sim.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.ReplaceWithRisky:MenuName</KEY>
<STR>Replace Woohoo With Risky</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.ScanRoom:MenuName</KEY>
<STR>Scan Room</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.ScanRoom:Failure</KEY>
<STR>There are no eligible sims in your current room.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowForeplay:MenuName</KEY>
<STR>Allow Foreplay</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasAskAboutGender</KEY>
<STR>Ask About Gender Preference</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.GenderPreference:Hetro</KEY>
<STR>{0.SimName}'s gender preference is straight.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.GenderPreference:Same</KEY>
<STR>{0.SimName}'s gender preference is gay.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.GenderPreference:Undefined</KEY>
<STR>{0.SimName}'s gender preference is undecided.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.GenderPreference:Celibate</KEY>
<STR>{0.SimName}'s gender preference is celibate.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.GenderPreference:Bi</KEY>
<STR>{0.SimName}'s gender preference is bisexual.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikeRiskyWoohoo</KEY>
<STR>Thrill Ride</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikeRiskyWoohooDescription</KEY>
<STR>Living life on the edge is an adrenaline rush. Who cares about any of those pesky consequences: They are all in the future, and you live in the now!</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasDislikeRiskyWoohoo</KEY>
<STR>Careless Encounter</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasDislikeRiskyWoohooDescription</KEY>
<STR>You got a little too frisky last night, and failed to apply the appropriate protections. Don't worry though, what could possibly happen anyways?</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyFertility:MenuName</KEY>
<STR>Use Fertility Treatment in Risky Chance</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyFertility:MenuName</KEY>
<STR>Use Fertility Treatment in Try For Baby Chance</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.PregnancyChoice:TargetThenInitiator</KEY>
<STR>Target then Initiator</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.SpeciesRoot:MenuName</KEY>
<STR>Species: {0.String}</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Species:Human</KEY>
<STR>Human</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Species:Cat</KEY>
<STR>Cat</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Species:Dog</KEY>
<STR>Dog</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Species:Horse</KEY>
<STR>Horse</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.MatchmakerCost:MenuName</KEY>
<STR>Cena za seznamku</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MatchmakerCost:Prompt</KEY>
<STR>Enter the price associated with using the Matchmaker interaction:</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Choices</KEY>
<STR>Find Match For</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:NoSelect</KEY>
<STR>Did not find anyone that suits your fancy ? Well don't worry, we won't charge you anything. Hope to see you again!</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:CannotPay</KEY>
<STR>Hmmm... For some reason we were unable to deduct our fee from your account. Perhaps you should try again later.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:SuccessPet</KEY>
<STR>We have contacted {0.SimName}'s owner and they are interested in hearing from you. Give them a call anytime you feel like. Have fun!</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Haystack</KEY>
<STR>Haystack</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:BoxStall</KEY>
<STR>Horse Stall</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:PetHouse</KEY>
<STR>Pet House</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Computer</KEY>
<STR>Computer</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.TestAllConditionsForUserDirected:MenuName</KEY>
<STR>Test All Restrictions For User-Directed</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBaby:Pregnant</KEY>
<STR>Already Pregnant</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBaby:Elder</KEY>
<STR>Elder</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBaby:SkinJob</KEY>
<STR>Special Sim</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasVoyeur</KEY>
<STR>Voyeur</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasVoyeurDescription</KEY>
<STR>Oh la la! A little peep show to get the blood flowing. They don't seem to mind, so why should you.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasWitnessed</KEY>
<STR>Witnessed</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasWitnessedDescription</KEY>
<STR>Put on a little show for a fellow phreak, did we ? The effect of being watched added a tantalizing sizzle to the event.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikeAdultery</KEY>
<STR>Adultery</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasLikeAdulteryDescription</KEY>
<STR>Let's hope the partner approves of your lifestyle choice, because if they are not a swinger, your may find yourself swinging by the neck!</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasDislikeAdultery</KEY>
<STR>Adultery</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffList:NRaasDislikeAdulteryDescription</KEY>
<STR>What have I done, what have I done! If the partner finds out, I am going to be in SO much trouble!</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.ForcePetMate:MenuName</KEY>
<STR>Force Pet Mating</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooCountScoreFactor:MenuName</KEY>
<STR>Woohoo Count Score Factor</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooCountScoreFactor:Prompt</KEY>
<STR>When scoring whether a sim wants to woohoo, this factor is applied to the number of woohoos already performed that day:</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.ShowRiskyChance:MenuName</KEY>
<STR>Show Risky Chance In Menu</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowAutonomousRomanceCommLot:MenuName</KEY>
<STR>Allow Active Autonomous On Community Lots</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.SwitchToEverydayAfterNakedWoohoo:MenuName</KEY>
<STR>Obléknout se po milování</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.AllowOffLotAutonomous:MenuName</KEY>
<STR>Allow Autonomous Off Active Lot</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.PartneringInteractionLevel:MenuName</KEY>
<STR>Partnering Interaction Level</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RestrictTeenMarriage:MenuName</KEY>
<STR>Allow Teen Marriage Only If Existing Offspring</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:PhotoBooth</KEY>
<STR>Photo Booth</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:BoxOfMystery</KEY>
<STR>Box Of Mystery</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Socials:ProgressionDenied</KEY>
<STR>Progression Denied</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Sauna</KEY>
<STR>Sauna</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Wardrobe</KEY>
<STR>Wardrobe</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:GypsyCaravan</KEY>
<STR>Gypsy Caravan</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:FairyHouse</KEY>
<STR>Fairy House</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooRechargeRate:MenuName</KEY>
<STR>Woohoo Recharge Rate</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooRechargeRate:Prompt</KEY>
<STR>Enter the rate at which woohoo scoring counts decrease each night:</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.NakedOutfitSaunaGeneral:MenuName</KEY>
<STR>Sauna: Sitting</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.NakedOutfitSaunaWoohoo:MenuName</KEY>
<STR>Sauna: Woohoo</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.ChanceOfQuads:MenuName</KEY>
<STR>Chance of Quadruplets</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.ChanceOfQuads:Prompt</KEY>
<STR>Enter the fractional chance of a human pregnancy producing four children:</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyTeenBabyMadeChance:MenuName</KEY>
<STR>Try For Baby Success Rate: Teen</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyTeenBabyMadeChance:Prompt</KEY>
<STR>Enter the percent chance of a teen conception during Try For Baby: (set to 0 to disable the interaction)</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyTeenBabyMadeChance:MenuName</KEY>
<STR>Risky Baby Success Rate: Teen</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyTeenBabyMadeChance:Prompt</KEY>
<STR>Enter the percent chance of a teen conception during Risky Woohoo: (set to 0 to disable the interaction)</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooTeenBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>WooHoo Base Chance Scoring: Teen</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooTeenBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of WooHoo being autonomously chosen by a teenager:</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyTeenBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>Risky Base Chance Scoring: Teen</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.RiskyTeenBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of a Risky Woohoo being autonomously chosen by a teenager:</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyTeenBaseChanceScoring:MenuName</KEY>
<STR>Try For Baby Base Chance Scoring: Teen</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyTeenBaseChanceScoring:Prompt</KEY>
<STR>Enter the base scoring chance of Try For Baby being autonomously chosen by a teenager:</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooCooldown:MenuName</KEY>
<STR>Cooldown Between Woohoos</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.WoohooCooldown:Prompt</KEY>
<STR>Enter the minimum number of minutes that must separate autonomous woohoos from each other:</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.OnlyResidentMatchmaker:MenuName</KEY>
<STR>Zájemci o seznámení</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.JealousyLevel:MenuName</KEY>
<STR>Jealousy Level</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.JealousyLevel:None</KEY>
<STR>None</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.JealousyLevel:Low</KEY>
<STR>Low</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.JealousyLevel:Medium</KEY>
<STR>Medium</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.JealousyLevel:High</KEY>
<STR>High</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.RomanceInteractionLevel:MenuName</KEY>
<STR>Interaction Level: Romance</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.SteadyInteractionLevel:MenuName</KEY>
<STR>Interaction Level: Steady</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.MarriedInteractionLevel:MenuName</KEY>
<STR>Interaction Level: Married</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasAskAboutAge</KEY>
<STR>Ask About Age</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.AskAboutAge:OlderResult</KEY>
<STR>Sure, let's compare ages: Appears that I am {0.Number} days older than you.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AskAboutAge:YoungerResult</KEY>
<STR>Sure, let's compare ages: Appears that I am {0.Number} days younger than you.</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AskAboutAge:SameResult</KEY>
<STR>Sure, let's compare ages: Wild, we are exactly the same age.</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Buffs/BuffOrigins:C9DDC5DE95AC8798</KEY>
<STR>(From Novel)</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.ChangeForBedWoohoo:MenuName</KEY>
<STR>Change Outfits for Bed Woohoo</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.EAStandardWoohoo:MenuName</KEY>
<STR>Use EA Rule-Set For Woohoo</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.InteractionsUnderRomance:MenuName</KEY>
<STR>Zobrazit interakce romantika nebo přátelsky</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.ChangeRoomClothings:MenuName</KEY>
<STR>Obléknout se po milování</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.SimSelection:RelationTitle</KEY>
<STR>Type</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.SimSelection:RelationTooltip</KEY>
<STR>Legend\nR = Role\nS = Service\nH = Homeless\nC = Closely Related\nTYAE = Age</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Service</KEY>
<STR>S</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Role</KEY>
<STR>R</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Homeless</KEY>
<STR>H</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Related</KEY>
<STR>C</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Teen</KEY>
<STR>T</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:YoungAdult</KEY>
<STR>Y</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Adult</KEY>
<STR>A</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Matchmaker:Elder</KEY>
<STR>E</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyUserMaximum:MenuName</KEY>
<STR>Maximum Occupants For User-Directed</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBabyUserMaximum:Prompt</KEY>
<STR>Enter the maximum number of occupants in the house allowed before the "Try For Baby" becomes unavailable: (Enter 0 for unlimited)</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBaby:UserMaximum</KEY>
<STR>Too Many Occupants</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBaby:SameSexDenied</KEY>
<STR>Same Sex Denied</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.TryForBaby:BuffBlock</KEY>
<STR>Has Blocking Moodlet</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:LeafPile</KEY>
<STR>Leaf Pile</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Igloo</KEY>
<STR>Igloo</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:OutdoorShower</KEY>
<STR>Outdoor Shower</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:HotAirBalloon</KEY>
<STR>Hot Air Balloon</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.LinkToStoryProgression:MenuName</KEY>
<STR>Vývoj příběhu...</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.StoryProgressionForUserDirected:MenuName</KEY>
<STR>Kontrolované nastavení Vývoje příběhu</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.UnlockTeenActions:MenuName</KEY>
<STR>Zpřístupnit akce teenagerům</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowPlantSimPregnancy:MenuName</KEY>
<STR>Allow PlantSim Pregnancy</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:AncientPortal</KEY>
<STR>LLAMA</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.RemoveRomanceOnKiss:MenuName</KEY>
<STR>Remove Romance On Kiss</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.AllowZombie:MenuName</KEY>
<STR>Allow Zombie</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.GetInWith:MenuName</KEY>
<STR>Get In With</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:AllInOneBathroom</KEY>
<STR>All In One Bathroom</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Resort</KEY>
<STR>Resort</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Massage</KEY>
<STR>Massage Table</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:Cave</KEY>
<STR>Deep Sea Cave</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:JetPack</KEY>
<STR>Jet Pack</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:HoverTrain</KEY>
<STR>Hover Train</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:BotMaker</KEY>
<STR>Bot Maker</STR>
<KEY>NRaas.Woohooer.Location:TimePortal</KEY>
<STR>Time Portal</STR>

<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasJetpackRiskyWooHoo</KEY>
<STR>Jetpack Risky WooHoo!</STR>
<KEY>Gameplay/Excel/Socializing/Action:NRaasJetpackTryForBaby</KEY>
<STR>Jetpack Try For Baby!</STR>

<KEY>NRaas.Woohooer.Location:EiffelTower</KEY>
<STR>Eiffelova věž</STR>